Ubezpieczenie OC lekarzy

Ubezpieczenie OC lekarzy (https://iexpert.pl/lekarz/ubezpieczenie-oc-lekarza-pakiet/) jest specjalnym ubezpieczeniem zawodowym o bardzo doniosłym znaczeniu. Wykupić je może każdy lekarz – zarówno taki, który nie wykonuje działalności leczniczej (a jedynie wykonuje obowiązki zawodowe na podstawie umowy o pracę), a także ten, który działalność leczniczą prowadzi w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki. Samą zasadą działania polisy jest natomiast to, że w razie błędu lekarskiego, doktor, który zawinił nie płaci ofierze odszkodowania, a jest ono wypłacane właśnie przez ubezpieczyciela.

Zasada działania odszkodowania

Ubezpieczenie OC dla lekarzy może zostać wypłacone ofierze tylko i wyłącznie w wypadku, w którym pomyłka została popełniona nieumyślnie. W ten sposób firmy ubezpieczeniowe chronią się przed ewentualnymi oszustwami i wyłudzeniami. Oferta dostępna jest w dwóch wariantach. Pierwszy dotyczy osób, które nie objęte są obowiązkowym zawodowym OC – mowa tu o podmiotach, które nie prowadzą działalności leczniczej. W przeciwnym wypadku wykupienie polisy jest obligatoryjne. W zależności od firmy ubezpieczeniowej dostępne są rozmaite dodatkowe opcje, które mają zachęcić lekarzy do wyboru jednej z rywalizujących na rynku firm.

Przykładowo, możliwe jest rozszerzenie klasycznego zakresu ubezpieczenia o dodatkowe opcje, które zapewnią lekarzom bezpieczeństwo w rozmaitych sytuacjach życiowych. Firmy oferują więc chociażby pokrycie szkód, które doznali pracownicy lekarza wykupującego polisę lub zwrot kosztów na ewentualność wypadku za granicą. Znaleźć wśród dodatkowych opcji można również pokrycie szkód powstałych wskutek zabiegów chirurgii plastycznej czy też medycyny estetycznej. Składkę w tego typu ubezpieczeniach można najczęściej płacić albo w ratach, albo jednorazowo. Wykupienie każdej dodatkowej opcji zmniejsza ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej.

Obraz Ewa Urban z Pixabay